Motorhavari

Motoren er ute av den nye Novaen til Anders etter havari på Gardermoen. Det ser ut til at kamakselen kan reddes og veiva ser bein ut etter målingene men må slipes. Blokka må ha to nye foringer, stempler og råder.

Klungland Racing Team sitt bilde.

Klungland Racing Team sitt bilde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s